МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „ Доставка на елемент от полицейски униформи - шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН“

13 мар 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 27.03.2020 г.

Протокол

 03 април 2020 | 14:37