МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на възглавници“

24 яну 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 07.02.2020 г.

 24 януари 2020 | 10:16