МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на белезници за еднократна употреба“ - 2

14 мар 2019


Техническа спецификация


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Валентин Бонов ( Началник Сектор "Въоръжение и Охрана"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 28.03.2019 г.

 14 март 2019 | 13:26