МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на автомобилни гуми" по 7 (седем) обособени позиции

01 апр 2019

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - „Доставка на летни автомобилни гуми"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - „Доставка на летни усилени автомобилни гуми"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 3 - „Доставка на зимни автомобилни гуми"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 4 - „Доставка на зимни усилени автомобилни гуми"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 5 - „Доставка на гуми за товарни автомобили и автобуси"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 6 - „Доставка гуми за мотоциклети"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 7 - „Доставка на автомобилни гуми All terrain"

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-н  инж.Кирил Вълев ( Началник Сектор „Автотранспортна дейност"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 15.04.2019 г.

 01 април 2019 | 13:56