МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка и монтаж на термален СТР експонатор“

26 мар 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Иван Иванов  ( Началник отдел "Материално-техническо осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 08.04.2020 г.

Протокол

 21 април 2020 | 10:50