МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатици“

14 фев 2020Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] на вниманието на г-н Иван Иванов - Началник отдел „Материално-техническо осигуряване“. Срок за подаване на предложения и препоръки до 28.02.2020 г.

 14 февруари 2020 | 15:50