МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на дистанционно управляема летателна система - (ДУЛС)“

24 юли 2017

Техническа спецификация - 24.07.2017

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на сектор "Техника"(г-н В.Василев). Срок за подаване
на предложения и препоръки до 08.08.2017 г.


Техническа спецификация - 26.07.2017

 27 юли 2017 | 14:54