МВР

Дирекция "УССД"

 

Съобщение: На основание Заповед № 8121з-478/25.04.2019 г. на министъра на вътрешните работи, ДУССД - МВР организира търг с явно наддаване за продажба на употребявана автомобилна техника

02 май 2019


Съобщение

 02 май 2019 | 09:27