МВР

Дирекция "УССД"

 

Обява за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост с предназначение: монтиране на телекомуникационни съоръжения на мобилни оператори

19 дек 2018


Обява - 19.12.2018

 19 декември 2018 | 11:53