МВР

Дирекция "УССД"

 

Заповед относно: Назначаване на комисия за организиране и провеждане на трети по ред търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, предоставени за управление на ДУССД-МВР

16 окт 2019


Заповед № 8121з-958/02.09.2019 г.

 16 октомври 2019 | 10:13