МВР

Дирекция "УССД"

 

ОТНОСНО: "Извършване на услугите на водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територита на гр. София."

14 юни 2017

Становище за осъществен контрол (pdf)

14.06.2017

 

 29 юни 2017 | 10:04