МВР

Дирекция "УССД"

 

ОТНОСНО: „Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София " ЕАД на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София''

30 юни 2017

Становище за осъществен контрол - 30.06.2017

 30 юни 2017 | 14:36