МВР

Дирекция "УССД"

 

ОТНОСНО: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД“

08 сеп 2017

Становище за осъществен мониторинг - 08.09.2017

 08 септември 2017 | 15:06