МВР

Дирекция "УССД"

 

Предварителни обявления на възлагащ орган Дирекция "Управление на собствеността и социалните дейности" за 2016 година

22 фев 2016

Предварително обявление CPV 15 (pdf)

Предварително обявление CPV 33 (pdf)

Предварително обявление CPV 35 (pdf)

Предварително обявление CPV 39 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 КСР 1 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 КСР 3 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 КСР 4 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 КСР 5 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 КСР 6 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 КСР 8 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 ПД 1 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 ПД 2 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 ПД 3 (pdf)

Предварително обявление CPV 48 (pdf)

Предварително обявление CPV 157 (pdf)

Предварително обявление CPV 302 (pdf)

Предварително обявление CPV 353 (pdf)

Предварително обявление CPV 3971 (pdf)

Предварително обявление CPV 4882 (pdf)

Предварително обявление CPV 5071 (pdf)

Предварително обявление CPV 7125 (pdf)

Предварително обявление CPV 358112 (pdf)

Предварително обявление CPV 395120 (pdf)

Предварително обявление CPV 395611 (pdf)

Предварително обявление CPV 4410000 (pdf)

Предварително обявление CPV 22000000 (pdf)

22.02.2016

Предварително обявление CPV 35811200 (pdf)

31.10.2016

 

 04 май 2018 | 08:55