МВР

Дирекция "УССД"

 

07-02-2019-003-ОП-3 „Доставка на камуфлирани тактически облекла“

07 фев 2019


„Доставка на камуфлирани тактически облекла

по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Тактически костюм зимен камуфлиран“
Обособена позиция №2 „Тактически костюм летен камуфлиран“ 
Обособена позиция №3 „Термобельо комплект фланелка и клин“
Обособена позиция №4 „Тактическа шапка лятна камуфлирана“


  Решение за откриване на процедура 
  Обявление за поръчка

Документация
 Техническа-спецификация по обособ. поз. № 1
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 2
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 3 - 07.02.2019
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 4
  ЕЕДОП
                ЕЕДОП - 7.02.2019 

   Разяснение
   
  Решение за прекратяване по обособ. поз. № 1, № 2, № 4

Протокол № 1 обособена позиция №3 
Протокол № 2 по обособена позиция № 3 
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № 3
Решение за прекратяване по обособена позиция № 3

Обявление за възложена поръчка по обособени поз.№ 1,2 и 4

Обявление за възложена поръчка по обособена поз. № 3

 

 19 април 2019 | 15:19