МВР

Дирекция "УССД"

 

09-09-2019-034-ОП-34 „Извънгаранционна поддръжка на националната автоматизирана балистична идентификационна система (АБИС)“

09 сеп 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.09.2019 г.

Документация
Техническа спецификация

   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

 09 септември 2019 | 13:54