МВР

Дирекция "УССД"

 

05-08-2019-028-ОП-28 „Доставка на полицейски униформи – летни трикотажни блузи с къс ръкав"

05 авг 2019

 
Линк АОП - 02851-2019-0028

Доставка на полицейски униформи – летни трикотажни блузи с къс ръкав, обособени в една позиция с артикули, както следва:

Арт.1. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят тъмно син с надпис ПОЛИЦИЯ; Арт.2. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят тъмно син с надпис ПБЗН;
Арт.3. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят маслено зелен с надпис ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ;
Арт.4. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят черен с надпис ЖАНДАРМЕРИЯ;
Арт.5. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят черен с надпис ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ;
Арт.6. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят черен с надпис ПОЛИЦИЯ;
Арт.7. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят черен с надпис МИГРАЦИЯ;
Арт.8. Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, цвят черен с надпис АМВР. 


Решение за откриванe на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 02.08.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация
  ЕЕДОП
                ЕЕДОП

Съобщение за отваряне на ценoви оферти

 Протокол № 1
 Протокол № 2
 Протокол № 3
 Доклад
 Решение за определяне на изпълнител

 Обявление за възложена поръчка
 Рамково споразумение
 

 18 ноември 2019 | 14:28