МВР

Дирекция "УССД"

 

05-08-2019-027-ОП-27 Доставка на костюми камуфлирани зимни и летни, и шапки камуфлирани зимни и летни по образци на Възложителя, обособени в 4 /четири/ позиции, както следва:

05 авг 2019


Поз. 1. Доставка на костюм зимен камуфлиран – общо 10 000 бр.
Поз. 2. Доставка на костюм летен камуфлиран – общо 10 000 бр.
Поз. 3. Доставка на шапки зимни камуфлирани – общо 10 000 бр.
Поз. 4. Доставка на шапки летни камуфлирани – общо 10 000 бр. 


   Решение за откриване на процедурата
   Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 01.08.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 3 - Приложение № 3
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 4 - Приложение № 4
  ЕЕДОП
                ЕЕДОП

  Съобщение
  Информация при производство по обжалване
  Решение за одобряване на обявление за изменение

  Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Протокол № 1
  Протокол № 2
  Протокол № 3
  Доклад
  Решение за определяне на изпълнител

 Уведомление

 Обявление за възложена поръчка
 Рамково споразумение по обособ. поз. № 1
 Рамково споразумение по обособ. поз. № 3

 19 февруари 2020 | 10:50