МВР

Дирекция "УССД"

 

26-08-2019-030-ОП-30 „Доставка на полицейски униформи – комплект защитен костюм с протектори за водачи на мотоциклет и ръкавици“

26 авг 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 21.08.2019 г.

Документация
Техническа спецификация
 ЕЕДОП
               ЕЕДОП

             

 26 август 2019 | 14:28