МВР

Дирекция "УССД"

 

25-04-2019-007-ОП-7 ,,Доставка на боеприпаси'' по обособени позиции

25 апр 2019


 ,,Доставка на боеприпаси'' по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 ,,Доставка на боеприпаси, кал. 9х18мм. ,,FMJ'';
Обособена позиция № 2 „Доставка на боеприпаси, кал. .38 ,,Speciаl” ,,FMJ”; Обособена позиция № 3 „Доставка на боеприпаси, кал. 7,62х39 мм - халосен”.


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 23.04.2019 г.

Документация
Опис - 26.06.2018 - Образец 1, 1.1
Декларация по чл. 106 ал. 1  т. 2 - ППЗОП - Образец 2
  Декларация по чл. 157 ал. 1- Образец 3
  Декларация по чл. 157 ал. 2 т. 1 и т. 4 - Образец 4
  Декларация за липса на свързаност - Образец 5
 Декларация по чл. 69 - Образец 6
   Техническо предложение по обособ. поз. № 1 - Образец 7
   Техническо предложение по обособ. поз. № 2 - Образец 7 а
   Техническо предложение по обособ. поз. № 3 - Образец 7 б
   Ценово предложение по обособ. поз. № 1 - Образец 8
  Ценово предложение по обособ. поз. № 2 - Образец 8 а
  Ценово преложение по обособ. поз. № 3 - Образец 8 б
  Проект на договор по обособ. поз. № 1 - Образец 9
  Проект на договор по обособ. поз. № 2 и № 3 - Образец 9 а
    Декларация - Образец № 10
    Декларация - Образец № 11
    Декларация - Образец № 12
   Банкова гаранция - Образец № 13
    Техническа спецификация по обособ. поз. № 1
    Техническа спецификация по обособ. поз. № 2
    Техническа спецификация по обособ. поз. № 3

    Протокол
    Решение за предварителен подбор

    Покана

 17 юни 2019 | 15:42