МВР

Дирекция "УССД"

 

22-07-2019-032-МП-11 „Организиране и провеждане на 27–ми Национален конкурс „Пътен полицай на годината – гр. Плевен 2019 година““

22 юли 2019


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 17.07.2019 г.

Документация
Техническа спецификация
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

   Протокол № 1

   Съобщение за отваряне на ценови предложения

   Протокол № 2
   Протокол № 3
   Доклад
   Решение за класиране

 09 септември 2019 | 17:36