МВР

Дирекция "УССД"

 

22-07-2019-033-МП-12 „Доставка на шествалентни еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози“

22 юли 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 18.07.2019 г.


Документация
Техническа спецификация
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

   Разяснение

   Решение за одобряване на обявление за изменение

   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

    Разяснения

    Протокол № 1
 

 09 септември 2019 | 17:17