МВР

Дирекция "УССД"

 

26-08-2019-044-МП-17 „Доставка на сертифицирани референтни материали за извършване на последваща проверка на анализатори за алкохол в дъха тип „Дрегер Alkotest - 7510, 7410/7410+““

26 авг 2019

  
  Линк АОП - 00752-2019-0027 


Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 17.10.2019 г.

 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 21.08.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП


   Разяснения

  Решение за одобряване на обявление за изменение


 12 септември 2019 | 13:01