МВР

Дирекция "УССД"

 

12-06-2019-085-ПП „Осигуряване на аналогова кабелна телевизия за обекти в гр. София“

12 юни 2019


  Обява
  Декларация по чл. 54, ал. 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация - Предложение № 2
  Ценово предложение - Приложение № 3
 Техническо предложение - Приложение № 4
   Проект на договор - Приложение № 5
 

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 01.07.2019 г.
Дата и час на отваряне на офертите: 14.00 ч. на 02.07.2019 г.

   Протокол

 
Договор

 23 юли 2019 | 11:48