МВР

Дирекция "УССД"

 

01-04-2019-080-ПП „Доставка на герб на Република България и стойки за знамена за комплектоване с националния трибагреник и знаме на ЕС за потребностите на структури на МВР”

01 апр 2019


  Обява
  Декларация - Приложение № 1
Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - Приложение № 2
Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - Приложение № 3
  Ценово предложение - Обособена позиция № 1  - Приложение № 4
  Ценово предложение - Обособена позиция № 2  - Приложение № 5
  Техническо предложение - Обособена позиция № 1 - Приложение № 6
  Техническо предложение - Обособена позиция № 2 - Приложение № 7
  Проект на договор - Обособена позиция № 1 - Приложение № 8
  Проект на договор - Обособена позиция № 2 - Приложение № 9


Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 17.04.2019 г.
Дата и час на отваряне на офертите: 14.00 ч. на 18.04.2019 г.


    Протокол

    Договор - Обособена позиция № 1

    Договор - Обособена позиция № 2
    

 27 юни 2019 | 17:00