МВР

Дирекция "УССД"

 

27-06-2019-013-ОП-13 „Застраховка за 2020 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях”, по позиции както следва

27 юни 2019


„Застраховка за 2020 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях”, по позиции както следва:

Поз. № 1 - Застраховка „Каско”;
Поз. № 2 - Застраховка „Гражданска отговорност”

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 24.06.2019 г.

Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Методика по обособ. поз. № 1 - Приложение № 3
Методика по обособ. поз. № 2 - Приложение № 4 
Образци №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8
Проект на договор по обособ. поз. № 1 - Приложение № 5
Проект на договор по обособ. поз. № 2 - Приложение № 6
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП
   Опис - Каско по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
   Опис - Гражданска отговорност по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2

   Писмо за отваряне на ценови оферти

   Протокол № 1
   Протокол № 2
   Протокол № 3
   Доклад
   Решение за прекратяване

 11 септември 2019 | 14:45