МВР

Дирекция "УССД"

 

12-04-2016-016-ОП-16 „Доставка на консумативи и реактиви за ДНК анализ“

12 апр 2016


Документация за участие:

Документация (rar) - 12.04.2016

Отговор (pdf) - 21.04.2016

Отговор (pdf) - 12.05.2016

Отговор (pdf) - 17.05.2016


Протоколи от работата на комисията:

Протокол (pdf) - 21.06.2016
Отваряне на ценови оферти (pdf) - 21.06.2016

Протокол (pdf) - 13.07.2016
Решение за прекратяване по поз. 2 (pdf) - 13.07.2016
Решение за класиране по поз. 1,3,4,5,6,7,8,9 (pdf) - 13.07.2016

Обявление за възложена поръчка по позиция 1(pdf) - 17.09.2016
Договор (pdf) - 17.09.2016

Обявление за възложена поръчка по позиция 6 (pdf) - 17.09.2016
Договор (pdf) - 17.09.2016

Обявление за възложена поръчка по позиция 7 (pdf) - 17.09.2016
Договор (pdf) - 17.09.2016

Обявление за възложена поръчка по позиция 8 (pdf) - 17.09.2016
Договор (pdf) - 17.09.2016

Обявление за възложена поръчка по позиция 9 (pdf) - 17.09.2016
Договор (pdf) - 17.09.2016 

Решение за класиране по поз.1 (pdf) - 25.11.2016

Протокол по поз.1 (pdf) - 25.11.2016

Решение за класиране по поз.6 (pdf) - 25.11.2016
Протокол по поз.6 (pdf) - 25.11.2016

Решение за класиране по поз.7 (pdf) - 25.11.2016
Протокол по поз.7 (pdf) - 25.11.2016

Решение за класиране по поз.8 (pdf) - 25.11.2016
Протокол по поз.8 (pdf) - 25.11.2016

Решение за класиране по поз.9 (pdf) - 25.11.2016
Протокол по поз.9 (pdf) - 25.11.2016

Обявление за възложена поръчка по поз.1 (pdf) - 04.01.2017
Договор по поз.1 (pdf) - 04.01.2017

Обявление за възложена поръчка по поз.6 (pdf) - 04.01.2017
Договор по поз.6 (pdf) - 04.01.2017

Обявление за възложена поръчка по поз.7 (pdf) - 04.01.2017
Договор по поз.7 (pdf) - 04.01.2017

Обявление за възложена поръчка по поз.8 (pdf) - 04.01.2017
Договор по поз.8 (pdf) - 04.01.2017

Обявление за възложена поръчка по поз.9 (pdf) - 04.01.2017
Договор по поз.9 (pdf) - 04.01.2017

Информация за изпълнен договор по поз.6 (pdf) - 12.01.2017

Информация за изпълнен договор по поз.7 (pdf) - 16.01.2017

Информация за изпълнен договор по поз.8 (pdf) - 02.02.2017

Отваряне на ценови оферти (pdf) - 23.02.2017

Информация за изпълнен договор по поз.9 (pdf) - 23.02.2017

Решение за класиране по поз.2, 3 и 5 (pdf) - 22.03.2017
Протокол по поз.2, 3 и 5 (pdf) - 22.03.2017

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз № 2 - 02.06.2017
Рамково споразумение по обособ. поз. № 2 - 02.06.2017

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 3 - 02.06.2017
Рамково споразумение по обособ. поз. № 3 - 02.06.2017

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 5 - 02.06.2017
Рамково споразумение по обособ. поз. № 5 - 02.06.2017

Информация за изпълнен договор - 21.07.2017

Покана консумативи ДНК - 11.08.2017
Покана консумативи ДНК - 11.08.2017

Покана реактиви PCR - 11.08.2017
Покана реактиви PCR - 11.08.2017

Протокол - 05.10.2017
Решение - 05.10.2017

Протокол PCR - 06.10.2017
Решение PCR - 06.10.2017

Обявление за възложена поръчка - 18.12.2017
Договор - 18.12.2017

Обявление за възложена поръчка PCR - 18.12.2017
Договор PCR - 18.12.2017

 Обявление за приключване на договор - реактиви PCR - 08.01.2018

Обявление за приключване на договор по обособ. поз. №3 - 08.03.2018

Искане за допълване на оферта - обособ. поз. № 4 - 27.09.2018
Приложения по Искане - обособ. поз. № 4 - 27.09.2018

Покана - обособ. поз. № 8 - 27.09.2018
Приложения по Покана- обособ. поз. № 8 - 27.09.2018

Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 7 - 28.09.2018
Приложения към Искане - 28.09.2018

Покана с приложения по обособ. поз. № 5 - 28.09.2018
Покана с приложения по обособ. поз. № 5 - 28.09.2018

Покана за представяне на оферта по обособ. поз. № 6 - 28.09.2018
Приложения към покана по обособ. поз. № 6 - 28.09.2018

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 4 - 04.10.2018
Рамково споразумение по обособ. поз. № 4 - 04.10.2018

Протокол № 1 по обособ. поз. № 8 - 12.10.2018

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите по обособ.поз.№ 5 - 15.10.2018

Протокол за разглеждане,оценяване и класиране на офертите по обособ. поз. № 6 - 16.10.2018

Протокол по обособ. поз. № 7 - 18.10.2018
Доклад по обособ. поз. № 7 - 18.10.2018
Решение за избор на изпълнител по обособ. поз. № 7 - 18.10.2018

Протокол по обособ. поз. № 4 - 19.10.2018
Доклад по обособ. поз. № 4 - 19.10.2018
Решение за класиране по обособ. поз. № 4 - 19.10.2018

Протокол № 1 по обособ. поз. № 8 - 26.10.2018
Протокол № 2 по обособ. поз. № 8 - 26.10.2018
Доклад по обособ. поз. № 8 - 26.10.2018
Решение за класиране по обособ. поз. № 8 - 26.10.2018

Протокол по обособ. поз. № 5  - 31.10.2018
Доклад по обособ. поз. № 5  - 31.10.2018
Решение за класиране по обособ. поз. № 5 - 31.10.2018

Протокол по обособ. поз. № 6 - 31.10.2018
Доклад по обособ. поз. № 6 - 31.10.2018
Решение за класиране по обособ. поз. № 6 - 31.10.2018

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз.№7  - 05.11.2018
Договор - 05.11.2018

Искане по обособ. поз. № 1 - 09.11.2018
Приложения към искане по обособ. поз. № 1 - 09.11.2018

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 4 - 12.11.2018
Договор по обособ. поз. № 4 - 12.11.2018

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 5 - 28.11.2018
Договор по оособ. поз. № 5 - 28.11.2018

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 6 - 28.11.2018
Договор по обособ. поз. № 6 - 28.11.2018

Протокол по обособ. поз. № 1 - 28.11.2018
Доклад по обособ. поз. № 1 - 28.11.2018
Решение за класиране по обособ. поз. № 1 - 28.11.2018

Обявление за възложена поръчка по обособ.поз.№ 8 - 07.12.2018
Договор по обособ.поз.№ 8 - 07.12.2018

Обявление за приключване на договор по обособ.поз.№ 7 - 07.12.2018

Обявление за приключване на договор по обособ.поз.№ 5 

Обявление за приключване на договор по обособ.поз.№ 6 - 07.01.2019

Обявление за приключване на договор по обособ.поз.№ 4 - 08.01.2019
Обявление за приключване на договор по обособ.поз.№ 8 - 08.01.2019

Обявление за възложена поръчка по обособ.поз.№ 1 - 09.01.2019
Договор по обособ.поз.№ 1 - 09.01.2019

Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 7
Приложения към искане по обособ. поз. № 7

Протокол по обособ. поз. № 7
Доклад по обособ. поз. № 7
Решение за класиране по обособ. по. № 7

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз.№ 7
Договор по обособ. поз. № 7

Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 7

Покана по обособ. поз. № 9
Приложения към покана по обособ. поз. № 9

Покана по обособ. поз. № 8
Покана по обособ. поз. № 8
Приложения към покана по обособ. поз. № 8

Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 2
Искане за допълване на оферта по обособ. поз. №.2
Приложения към искане по обособ. поз. № 2

Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 4
Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 4
Приложения към искане по обособ. поз. № 4

Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 7
Искане за допълване на оферта по обособена поз. № 7
Приложения към искане по обособ. поз. № 7

Искане за допълване на оферта по обособ.поз. № 1
Приложения към искане по обособ. поз. № 1

Покана по обособ. поз. № 6
Приложения към покана по обособ.поз. № 6 

Покана по обособ. поз.№ 3
Приложения към поканата по обособ.поз.№ 3

Покана по обособ.поз.№ 5
Приложения към покана по обособ.поз.№ 5

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по обособ. поз.№ 9
Доклад от работата на комисията по обособ. поз.№ 9
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз.№ 9

Протокол по обособ. поз.№ 2

Протокол по обособ. поз. № 1
Доклад по обособ. поз. № 1
Решение за класиране по обособ. поз. № 1

Протокол по обособ. поз. № 6
Доклад по обособ. поз. № 6
Решение за класиране по обособ. поз. № 6
 
Протокол по обособ. поз. № 4
Доклад по обособ. поз. № 4
Решение за класиране по обособ. поз. № 4

Протокол по обособ. поз. № 7
Доклад по обособ. поз. № 7
Решение за класиране по обособ. поз. № 7

Протокол по обособ. поз. № 8
Доклад по обособ. поз. № 8
Решение за класиране по обособ. поз. № 8

Протокол по обособ. поз. № 2
Доклад по обособ. поз. № 2
Решение за класиране по обособ. поз. № 2

Протокол № 1 по обособ. поз. № 3

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции  №4, №7 и № 8
Договор по обособ. поз. № 4
Договор по обособ. поз. № 7
Договор по обособ. поз. № 8

Протокол № 1 по обособ. поз. № 5
Протокол № 2 по обособ. поз. № 5
Доклад по обособ. поз. № 5
Решение за класиране по обособ. поз. № 5

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1
Договор по обособ. поз. № 1

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 6
Договор по обособ. поз. № 6

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 9
Договор по обособ. поз. № 9

 09 септември 2019 | 10:50