МВР

Дирекция "УССД"

 

05-08-2019-026-ОП-26 „Доставка на полицейски униформи – костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“ по три обособени позиции

05 авг 2019


    Обособена позиция № 1 „Костюми тактически зимни“

    Обособена позиция № 2 „Гащеризон тактически летен“
    Обособена позиция № 3 „Обувки тактически с предпазители“

 Решение за откриване на процедурата
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 01.08.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 1
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 2
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 3
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

 
   Съобщение за промяна на основание чл. 53  от ППЗОП


 09 септември 2019 | 13:02