МВР

Дирекция "УССД"

 

11-09-2017-033-ОП-34 „Застраховка за 2018 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях”

11 сеп 2017

Обособена позиция № 1 – Застраховка „Каско”

 

Обособена позиция № 2 – Застраховка „Гражданска отговорност”


Решение за откриване на процедура - 11.09.2017
Обявление за поръчка - 11.09.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.09.2017 г.

Документация - 11.09.2017
Опис - прил.№1 - 11.09.2017
Опис - прил.№2 - 11.09.2017

Разяснения - 14.09.2017

Разяснения - 15.09.2017

Отговор на въпрос - 29.09.2017

 29 септември 2017 | 14:58