МВР

Дирекция "УССД"

 

23-03-2020-014-ОП-14 „Застраховка за 2020 г. – 2021 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително монтирано оборудване в тях”

23 мар 2020


„Застраховка за 2020 г. – 2021 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително монтирано оборудване в тях”, по позиции както следва: 

Поз. № 1 - Застраховка „Каско”; 
Поз. № 2 - Застраховка „Гражданска отговорност”.


АОП Линк -  02851-2020-0014

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 08.04.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929823653


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 19.03.2020 г.

Документация
 Образци и Приложения към документация

Разяснение

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол № 1 по обособ. поз. №№ 1,2
Протокол № 2 по обособ. поз. №№ 1,2
Протокол № 3 по обособ. поз. №№ 1,2
Доклад по обособ. поз. №№ 1,2
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. №№ 1,2

Обявление за възложена поръчка
Договор по обособ. поз .№ 1
Договор по обособ. поз .№ 2

Допълнително споразумение № 1 към договор рег. № УРИ5785опд-58/22.06.2020 г. по обособена поз. № 1

Допълнително споразумение № 1 към договор рег. № УРИ5785опд-59/22.06.2020 г. по обособена поз. № 2

Допълнително споразумение № 2 към договор рег. № УРИ 5785опд-58/22.06.2020 г. по обособена поз. № 1

Допълнително споразумение № 2 към договор рег. № УРИ 5785опд-59/22.06.2020 г. по обособена поз. № 2

Допълнително споразумение № 3 към договор рег. № УРИ 5785опд-58/22.06.2020 г. по обособена позиция № 1
Допълнително споразумение № 3 към договор рег. № УРИ 5785опд-59/22.06.2020 г. по обособена позиция № 2

 17 септември 2020 | 11:17