МВР

Дирекция "УССД"

 

25-11-2019-042-ОП-42 „Доставка на тестови полицейски униформи – специални зимни облекла за служителите от ГДПБЗН“

25 ное 2019


Линк АОП - 02851-2019-0042

Доставка на тестови полицейски униформи – специални зимни облекла за служителите от ГДПБЗН, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Яке специално зимно за служителите на ГДПБЗН
Обособена позиция № 2 - Костюм специален зимен за служителите на ГДПБЗН
Обособена позиция № 3 - Ветроустойчива жилетка за служителите на ГДПБЗН

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 08.01.2020 г.
Телефон за контакт: +35929823052


Решение за отнриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Техническа спецификация по обособ. поз. № 3 - Приложение № 3
 ЕЕДОП


 27 ноември 2019 | 11:25