МВР

Дирекция "УССД"

 

25-11-2019-042-ОП-42 „Доставка на тестови полицейски униформи – специални зимни облекла за служителите от ГДПБЗН“

25 ное 2019


Съобщение:

 Директен достъп до  Обявлението за поръчка с предмет „Доставка на тестови полицейски униформи –  специални зимни облекла за служителите от ГДПБЗН”, може да получите на Линк АОП - 02851-2019-0042


  Доставка на тестови полицейски униформи – специални зимни облекла за служителите от ГДПБЗН, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Яке специално зимно за служителите на ГДПБЗН
Обособена позиция № 2 - Костюм специален зимен за служителите на ГДПБЗН
Обособена позиция № 3 - Ветроустойчива жилетка за служителите на ГДПБЗН

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 08.01.2020 г.
Телефон за контакт: +35929823052


Решение за отнриване на процедура
Обявление за поръчка     

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Техническа спецификация по обособ. поз. № 3 - Приложение № 3
 ЕЕДОП

 Разяснения

 Срокът  за получаване на оферти или заявления за участие е до 17:30 ч. на 
 29.01.2020 г.

 Решение за одобряване на обявление за изменение

Съобщение

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка

 20 февруари 2020 | 10:27