МВР

Дирекция "УССД"

 

11-09-2017-034-ОП-35 „Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)” по обособени позиции, както следва:

16 авг 2017


Поз. 1. Клин за ездач /летен и зимен/
Арт. 1. Клин за ездач летен
Арт. 2. Клин за ездач зимен

Поз. 2. Ботуши за ездач /летни и зимни/
Арт. 1. Ботуши за ездач летни
Арт. 2. Ботуши за ездач зимни

Решение за откриване на процедура - 11.09.2017
Обявление за поръчка - 11.09.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.09.2017 г.

Документация - 11.09.2017
Приложения към документацията - 11.09.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 09.10.2017

 09 октомври 2017 | 17:28