МВР

Дирекция "УССД"

 

15-04-2020-020-ОП-20 „Диагностика и технически контрол“-ниско тяло и хале „Лекотоварни автомобили“-високо тяло в АРБ-МВР“ - гр. София ”

15 апр 2020


АОП Линк - 02851-2020-0020

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 26.05.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822547


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

 Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 13.04.2020 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение №1
   КСС към Техническа спецификация - Приложения 1.1 и 1.2
   КСС Приложение 4.1 и 4,2
   ЕЕДОП

 Разяснение

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за определяне на изпълнител
 17 юли 2020 | 12:15