МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-033-ОП-33 „Доставка на полицейски униформи – обувки половинки летни – мъжки“

15 юни 2020


Линк - АОП - 02851-2020-0033

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 23.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929823052


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.06.2020 г.

Документация
 Техническа спецификация
  ЕЕДОП

 17 юни 2020 | 11:02