МВР

Дирекция "УССД"

 

04-11-2019-040-ОП-40,,Поддръжка на националната ДНК база данни“

04 ное 2019

         

 Линк АОП - 02851-2019-0040   

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 01.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП

 06 ноември 2019 | 11:24