МВР

Дирекция "УССД"

 

04-11-2019-040-ОП-40,,Поддръжка на националната ДНК база данни“

04 ное 2019

         

 Линк АОП - 02851-2019-0040   

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 01.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП

   Протокол № 1

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Протокол № 2
  Протокол № 3
  Доклад
  Решение за класиране

  Обявление за възложена поръчка cc 19.03.2020  13:28:32
  Договор  cc 19.03.2020  13:29:43

 19 март 2020 | 13:33