МВР

Дирекция "УССД"

 

12-10-2017-036-ОП-37„Доставка на полицейски униформи – защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици и защитна каска за водач на мотоциклет“ по обособени позиции, както следва:

12 окт 2017

поз.1. Защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици - 105 бр.

поз.2.Защитна каска за водач на мотоциклет -103 бр.


Решение за откриване на процедура - 12.10.2017
Обявление за поръчка - 12.10.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.10.2017 г.

Документация - 12.10.2017

Протокол №1 - 03.11.2017
Доклад - 03.11.2017
Решение за прекратяване - 03.11.2017

Обявление за възложена поръчка - 17.11.20

Обявление за възложена поръчка - 20.11.2017
Договор - 20.11.2017

 20 ноември 2017 | 16:47