МВР

Дирекция "УССД"

 

12-10-2017-ОП-37„Доставка на полицейски униформи – защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици и защитна каска за водач на мотоциклет“ по обособени позиции, както следва:

12 окт 2017

поз.1. Защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици - 105 бр.

поз.2.Защитна каска за водач на мотоциклет -103 бр.


Решение за откриване на процедура - 12.10.2017
Обявление за поръчка - 12.10.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.10.2017 г.

Документация - 12.10.2017

 12 октомври 2017 | 11:10