МВР

Дирекция "УССД"

 

14-08-2017-031-ОП-32 Изработка и доставка на „Свидетелство за регистрация на МПС” – комплект с ламинат

14 авг 2017


Решение за откриване на процедура - 14.08.2017
Обявление за поръчка - 14.08.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 09.08.2017 г.


Документация - 14.08.2017

Приложения към документацията:

Опис - образ. №1 - 14.08.2017
Декларация - образ. №2 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №3 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №4 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №5 - 14.08.2017
 Техническо предложение- образ. №6 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №7 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №8 - 14.08.2017
 Ценово предложение - образ. №9 - 14.08.2017
 Проект на договор - образ. №10 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №11 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №12 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №13 - 14.08.2017

 Разяснение - 05.09.2017

 Протокол - 21.09.2017
 Решение - 21.09.2017

 Покана за представяне на оферта - 03.10.2017
 Схема за класификация на етапите - 03.10.2017

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - 17.11.2017

 Писмо - 21.11.2017

Протокол - 03.01.2018
Протокол - 03.01.2018
Доклад - 03.01.2018
Решение за определяне на изпълнител - 03.01.2018

Обявление за възложена поръчка - 08.03.2018
Договор - 08.03.2018
Техническа спецификация - 08.03.2018


Прикачени документи Съобщение за отваряне на цени   (pdf - 354,00KB) - 18 дек 2017 16:25

 08 март 2018 | 11:11