МВР

Дирекция "УССД"

 

14-08-2017-031-ОП-32 Изработка и доставка на „Свидетелство за регистрация на МПС” – комплект с ламинат

14 авг 2017

Решение за откриване на процедура - 14.08.2017
Обявление за поръчка - 14.08.2017


Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 09.08.2017 г.

Документация - 14.08.2017

Приложения към документацията:

Опис - образ. №1 - 14.08.2017
Декларация - образ. №2 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №3 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №4 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №5 - 14.08.2017
 Техническо предложение- образ. №6 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №7 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №8 - 14.08.2017
 Ценово предложение - образ. №9 - 14.08.2017
 Проект на договор - образ. №10 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №11 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №12 - 14.08.2017
 Декларация - образ. №13 - 14.08.2017

Разяснение - 05.09.2017

Протокол - 21.09.2017
Решение - 21.09.2017

Покана за представяне на оферта - 03.10.2017
Схема за класификация на етапите - 03.10.2017

 03 октомври 2017 | 14:44