МВР

Дирекция "УССД"

 

25-11-2019-041-ОП-41 „Доставка на тестови полицейски униформи – специални летни облекла за служителите от ГДПБЗН” по две обособени позиции, както следва

25 ное 2019


„Доставка на тестови полицейски униформи –  специални летни облекла за служителите от ГДПБЗН” по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Яке лятно с хастар за служителите на ГДПБЗН
Обособена позиция № 2: Костюм специален летен за служителите на ГДПБЗН

 АОП ЛИНК - 02851-2019-0041
Телефон за контакт: +35929822547

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
  ЕЕДОП

 Разяснения

 Срокът  за получаване на оферти или заявления за участие е до 17:30 ч. на 
 29.01.2020 г.

 Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка

 17 февруари 2020 | 10:36