МВР

Дирекция "УССД"

 

09-12-2019-048-ОП-48 „Доставка на тестови полицейски униформи – обувки специални зимни за служителите на МВР”

09 дек 2019


АОП ЛИНК - 02851-2019-0047

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 10.01.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929823653

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.12.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
  ЕЕДОП

  Решение за одобряване на обявление за изменение

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка

 03 април 2020 | 10:47