МВР

Дирекция "УССД"

 

09-12-2019-049-ОП-49 „Доставка на тестови полицейски униформи – обувки специални летни за служителите на МВР”

09 дек 2019


Линк АОП - 02851-2019-0048

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 09.01.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822517


   Решение за откриване на процедура
   Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.12.2019 год.

Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
    ЕЕДОП

    Решение за одобряване на обявление за изменение

 23 декември 2019 | 11:00