МВР

Дирекция "УССД"

 

05-08-2019-029-ОП-29 „Доставка на полицейски униформи – обувки полуботуши – мъжки и дамски”

05 авг 2019


„Доставка на полицейски униформи – обувки полуботуши – мъжки и дамски” -  21 000 чифта обувки полуботуши – мъжки и дамски, обособени в 1 /една/ позиция с артикули както следва:

Арт. 1. Обувки полуботуши – мъжки – 20 000 чифта

Арт. 2. Обувки полуботуши – дамски – 1 000 чифта

   Решение за откриване на процедура
   Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 02.08.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация
  ЕЕДОП
                ЕЕДОП

 06 август 2019 | 11:21