МВР

Дирекция "УССД"

 

26-08-2019-030-ОП-30 „Доставка на полицейски униформи – комплект защитен костюм с протектори за водачи на мотоциклет и ръкавици“

26 авг 2019


Линк АОП -  02851-2019-0030

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 21.08.2019 г.

Документация
Техническа спецификация
 ЕЕДОП
               ЕЕДОП


Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор

Обявление за изменение на договор
Допълнително споразумение

Обявление за приключване на договор


 22 юни 2020 | 15:25