МВР

Дирекция "УССД"

 

09-09-2019-033-ОП-33 „Доставка на полицейски униформи – якета летни с хастар“

09 сеп 2019


  Решение за откриване на процедура
  Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.09.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация

   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

 09 септември 2019 | 13:34