МВР

Дирекция "УССД"

 

09-09-2019-033-ОП-33 „Доставка на полицейски униформи – якета летни с хастар“

09 сеп 2019


  Решение за откриване на процедура
  Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.09.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация

   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

   Протокол № 1
   Протокол № 2
   Доклад
   Решение

   Обявление за възложена поръчка

 19 декември 2019 | 11:09