МВР

Дирекция "УССД"

 

25-07-2019-025-ОП-25 „Доставка на елемент от полицейската униформа – шапки зимни плетени“

25 юли 2019


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.07.2019 год.

Документация
  Техническа спецификация
  Проект на договор
   ЕЕДОП
                ЕЕДОП

   Решение за одобряване на обявление за изменение
 Документация

 12 август 2019 | 10:50