МВР

Дирекция "УССД"

 

29-01-2020-003-ОП-3 „Доставка на боеприпаси“

29 яну 2020


Линк АОП - 02851-2020-0003

   Срокът за получаване на заявление за участие е 27.02.2020 г.

   Телефон за контакт: + 35929824466

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.01.2020 г.

           „Доставка на боеприпаси“
по 13 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „FMJ“
Обособена позиция № 2: „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „СТОП“
Обособена позиция № 3: „Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“
Обособена позиция № 4: „Доставка на боеприпас, кал.223Rem (5,56х45 мм)“
Обособена позиция № 5: „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51мм) „Diamond Line“
Обособена позиция № 6: „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) „Tactical“ 
Обособена позиция № 7: „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) „AP“
Обособена позиция № 8: „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) „Target“
Обособена позиция № 9: „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) „AP“
Обособена позиция № 10: „Доставка на боеприпас, кал.50BMG (12,7х99 мм) „Training SX“
Обособена позиция № 11: „Доставка на боеприпас, кал. 50BMG (12,7х99 мм) „HC SX“
Обособена позиция № 12: „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК“
Обособена позиция № 13: „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС“    
Решение за откриване на процедура
    Обявление за поръчка

  Документация
  Технически спецификации за обособ. поз. № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13

  Протокол № 1

  Протокол за предварителен подбор 
  Решение за предварителен подбор

  Покана за представяне на оферти

  Решение за прекратяване по обособ. поз. № 2

  Обявляне за възложена поръчка по обособ. поз. № 2

  Съобщение за отваряне на цени

  Съобщение-за провеждане на публичен жребий

  Протокол № 1
  Протокол № 2
  Доклад
  Решение за прекратяване по обособ. поз. № 7
  Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13

  Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 7

  Обявление за възложена поръчка
  Рамкови споразумения по обособ. поз. № № 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13

  

Прикачени документи Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 6 с приложения   (zip - 2,96MB) - 29 сеп 2020 13:15
Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 8 с приложения   (zip - 2,95MB) - 29 сеп 2020 13:19
Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 9 с приложения   (zip - 2,95MB) - 29 сеп 2020 13:24
Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 10 с приложения   (zip - 2,97MB) - 29 сеп 2020 13:27
Искане за допълване на оферта по обособ. поз. № 11 с приложения   (zip - 2,97MB) - 29 сеп 2020 13:30
Покана по обособ. поз. № 1 с приложения   (zip - 793,00KB) - 29 сеп 2020 14:20
Покана по обособ. поз. № 3 с приложения   (zip - 788,00KB) - 29 сеп 2020 15:15
Покана по обособ. поз. № 4 с приложения   (7z - 1,14MB) - 29 сеп 2020 15:20
Покана по обособ. поз. № 5 с приложения   (7z - 1,15MB) - 29 сеп 2020 15:20
Покана по обособ. поз. № 12 с приложения   (7z - 1,12MB) - 29 сеп 2020 15:20
Покана по обособ. поз. № 13 с приложения   (7z - 1,09MB) - 29 сеп 2020 15:20
Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособ. поз. № 6   (pdf - 396,00KB) - 14 окт 2020 13:08
Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособ. поз. № 8   (pdf - 393,00KB) - 14 окт 2020 13:09
Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособ. поз. № 9   (pdf - 392,00KB) - 14 окт 2020 13:09
Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособ. поз. № 10   (pdf - 398,00KB) - 14 окт 2020 13:09
Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособ. поз. № 11   (pdf - 401,00KB) - 14 окт 2020 13:09
Съобщение за отваряне на ценовите предложения по обособ. поз. № 1   (pdf - 63,00KB) - 14 окт 2020 15:52
Съобщение за отваряне на ценовите предложения по обособ. поз. № 3   (pdf - 63,00KB) - 14 окт 2020 15:53
Съобщение за отваряне на ценови предложения по обособ. поз. № 4   (pdf - 403,00KB) - 14 окт 2020 17:33
Съобщение за отваряне на ценови предложения по обособ. поз. № 12   (pdf - 398,00KB) - 14 окт 2020 17:36
Съобщение за отваряне на ценови предложения по обособ. поз. № 13   (pdf - 397,00KB) - 14 окт 2020 17:36
Съобщение за отваряне на ценови предложения по обосб. поз. № 5   (pdf - 328,00KB) - 14 окт 2020 17:41
Съобщение за провеждане на публичен жребий по обособ. поз. № 1   (pdf - 148,00KB) - 26 окт 2020 13:43
Протокол № 1 по обособ. поз. № 6   (pdf - 1,02MB) - 26 окт 2020 16:03
Протокол № 2 по обособ. поз. № 6   (pdf - 1,08MB) - 26 окт 2020 16:03
Доклад по обособ. поз. № 6   (pdf - 1 007,00KB) - 26 окт 2020 16:04
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 6   (pdf - 517,00KB) - 26 окт 2020 16:04
Протокол № 1 по обособ. поз. № 8   (pdf - 1,02MB) - 26 окт 2020 16:15
Протокол № 2 по обособ. поз. № 8   (pdf - 1,08MB) - 26 окт 2020 16:15
Доклад по обособ. поз. № 8   (pdf - 1 003,00KB) - 26 окт 2020 16:15
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 8   (pdf - 522,00KB) - 26 окт 2020 16:15
Протокол № 1 по обособ. поз. № 9   (pdf - 1,02MB) - 26 окт 2020 16:40
Протокол № 2 по обособ. поз. № 9   (pdf - 1,07MB) - 26 окт 2020 16:40
Доклад по обособ. поз. № 9   (pdf - 994,00KB) - 26 окт 2020 16:40
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 9   (pdf - 519,00KB) - 26 окт 2020 16:41
Протокол № 1 по обособ. поз. № 10   (pdf - 1,02MB) - 26 окт 2020 17:18
Протокол № 2 по обособ. поз. № 10   (pdf - 1,08MB) - 26 окт 2020 17:18
Доклад по обособ. поз. № 10   (pdf - 1 000,00KB) - 26 окт 2020 17:20
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 10   (pdf - 543,00KB) - 26 окт 2020 17:20
Протокол № 1 по обособ. поз. № 11   (pdf - 1,03MB) - 26 окт 2020 17:23
Протокол № 2 по обособ. поз. № 11   (pdf - 1,08MB) - 26 окт 2020 17:23
Доклад по обособ. поз. № 11   (pdf - 996,00KB) - 26 окт 2020 17:23
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 11   (pdf - 530,00KB) - 26 окт 2020 17:24
Протокол № 1 по обособ. поз. № 4   (pdf - 1,01MB) - 27 окт 2020 17:02
Протокол № 2 по обособ. поз. № 4   (pdf - 969,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Доклад по обособ. поз. № 4   (pdf - 781,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 4   (pdf - 689,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Протокол № 1 по обособ. поз. № 5   (pdf - 1 006,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Протокол № 2 по обособ. поз. № 5   (pdf - 976,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Доклад по обособ. поз. № 5   (pdf - 793,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 5   (pdf - 690,00KB) - 27 окт 2020 17:03
Протокол № 1 по обособ. поз. № 1   (pdf - 1,19MB) - 29 окт 2020 09:38
Протокол № 2 по обособ. поз. № 1   (pdf - 878,00KB) - 29 окт 2020 09:38
Доклад по обособ. поз. № 1   (pdf - 317,00KB) - 29 окт 2020 09:38
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 1   (pdf - 245,00KB) - 29 окт 2020 09:38
Протокол № 1 по обособ. поз. № 3   (pdf - 1,20MB) - 29 окт 2020 09:42
Протокол № 2 по обособ. поз. № 3   (pdf - 697,00KB) - 29 окт 2020 09:43
Доклад по обособ. поз. № 3   (pdf - 310,00KB) - 29 окт 2020 09:43
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 3   (pdf - 251,00KB) - 29 окт 2020 09:43
Протокол № 1 по обособ. поз. № 12   (pdf - 1,34MB) - 30 окт 2020 10:11
Протокол № 2 по обособ. поз. № 12   (pdf - 1,06MB) - 30 окт 2020 10:11
Доклад по обособ. поз. № 12   (pdf - 856,00KB) - 30 окт 2020 10:11
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 12   (pdf - 750,00KB) - 30 окт 2020 10:11
Протокол № 1 по обособ. поз. № 13   (pdf - 1,36MB) - 30 окт 2020 10:26
Протокол № 2 по обособ. поз. № 13   (pdf - 1,06MB) - 30 окт 2020 10:28
Доклад по обособ. поз. № 13   (pdf - 855,00KB) - 30 окт 2020 10:28
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 13   (pdf - 752,00KB) - 30 окт 2020 10:28
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1   (pdf - 296,00KB) - 19 ное 2020 16:25
Договор по обособ. поз. № 1   (pdf - 1,01MB) - 19 ное 2020 16:25
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 3   (pdf - 296,00KB) - 19 ное 2020 16:25
Договор по обособ. поз. № 3   (pdf - 1,02MB) - 19 ное 2020 16:25
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 4   (pdf - 3,31MB) - 20 ное 2020 17:14
Договор по обособ. поз. № 4   (pdf - 10,56MB) - 20 ное 2020 17:14
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 5   (pdf - 3,37MB) - 20 ное 2020 17:14
Договор по обособ. поз. № 5   (pdf - 11,20MB) - 20 ное 2020 17:14
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 12   (pdf - 3,40MB) - 20 ное 2020 17:15
Договор по обособ. поз. № 12   (pdf - 10,64MB) - 20 ное 2020 17:15
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 13   (pdf - 3,30MB) - 20 ное 2020 17:15
Договор по обособ. поз. № 13   (pdf - 10,38MB) - 20 ное 2020 17:15
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 6   (pdf - 713,00KB) - 23 ное 2020 10:30
Договор по обособ. поз. № 6   (pdf - 4,28MB) - 23 ное 2020 10:31
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 8   (pdf - 710,00KB) - 23 ное 2020 10:31
Договор по обособ. поз. № 8   (pdf - 4,27MB) - 23 ное 2020 10:31
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 9   (pdf - 711,00KB) - 23 ное 2020 10:31
Договор по обособ. поз. № 9   (pdf - 5,14MB) - 23 ное 2020 10:31
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 10   (pdf - 706,00KB) - 23 ное 2020 10:32
Договор по обособ. поз. № 10   (pdf - 5,22MB) - 23 ное 2020 10:32
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 11   (pdf - 705,00KB) - 23 ное 2020 10:32
Договор по обособ. поз. № 11   (pdf - 5,19MB) - 23 ное 2020 10:32

 23 ноември 2020 | 10:32