МВР

Дирекция "УССД"

 

29-01-2020-003-ОП-3 „Доставка на боеприпаси“

29 яну 2020


Линк АОП - 02851-2020-0003

   Срокът за получаване на заявление за участие е 27.02.2020 г.

   Телефон за контакт: + 35929824466

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.01.2020 г.

           „Доставка на боеприпаси“
по 13 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „FMJ“
Обособена позиция № 2: „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „СТОП“
Обособена позиция № 3: „Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“
Обособена позиция № 4: „Доставка на боеприпас, кал.223Rem (5,56х45 мм)“
Обособена позиция № 5: „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51мм) „Diamond Line“
Обособена позиция № 6: „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) „Tactical“ 
Обособена позиция № 7: „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) „AP“
Обособена позиция № 8: „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) „Target“
Обособена позиция № 9: „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) „AP“
Обособена позиция № 10: „Доставка на боеприпас, кал.50BMG (12,7х99 мм) „Training SX“
Обособена позиция № 11: „Доставка на боеприпас, кал. 50BMG (12,7х99 мм) „HC SX“
Обособена позиция № 12: „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК“
Обособена позиция № 13: „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС“    
Решение за откриване на процедура
    Обявление за поръчка

  Документация
  Технически спецификации за обособ. поз. № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13

  Протокол № 1

  Протокол за предварителен подбор 
  Решение за предварителен подбор

 26 март 2020 | 15:38