МВР

Дирекция "УССД"

 

12-06-2020-028-ОП-28 „Доставка на полицейски униформи – костюми специални летни“

12 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0028

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 16.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822142

Процедура: Открита процедура


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 09.06.2020 г.

Документация
Техническа спецификация
  ЕЕДОП

Разяснение

Разяснение

Протокол № 1
Прикачени документи Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 258,00KB) - 15 дек 2020 16:54
Протокол № 2   (pdf - 9,97MB) - 23 дек 2020 13:37
Протокол № 3   (pdf - 1,48MB) - 23 дек 2020 13:37
Доклад   (pdf - 17,42MB) - 23 дек 2020 13:37
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 1,92MB) - 23 дек 2020 13:38

 23 декември 2020 | 13:38