МВР

Дирекция "УССД"

 

28-01-2019-002-ОП-2 „Доставка на колан тактически текстилен”

28 яну 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка - 28.01.2019

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 24.01.2019 г.

Документация
Техническа спецификация
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП - 28.01.2019

   Разяснение

   Разяснение 2

   Разяснение
   

 22 февруари 2019 | 09:31