МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-034-ОП-34 „Доставка на полицейски униформи - канадки /шуби/ всесезонни“

15 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0034

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 24.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822517


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.06.2020 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП

 17 юни 2020 | 11:00