МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-034-ОП-34 „Доставка на полицейски униформи - канадки /шуби/ всесезонни“

15 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0034

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 24.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822517


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.06.2020 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП
Прикачени документи Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 1,51MB) - 20 окт 2020 17:13
Протокол № 1   (pdf - 3,95MB) - 03 ное 2020 14:37
Протокол № 2   (pdf - 12,69MB) - 03 ное 2020 14:38
Протокол № 3   (pdf - 1,78MB) - 03 ное 2020 14:38
Доклад   (pdf - 17,68MB) - 03 ное 2020 14:39
Решение за класиране   (pdf - 6,36MB) - 03 ное 2020 14:39
Решение за прекратяване на процедура   (pdf - 1,10MB) - 21 юли 2021 11:56

 21 юли 2021 | 11:56