МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-032-ОП-32 „Доставка на полицейски униформи – якета летни с хастар“

15 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0032

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 23.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929823052


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.06.2020 г.


Документация
   Техническа спецификация
   ЕЕДОП

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени документи Протокол № 1   (pdf - 1,37MB) - 01 окт 2020 14:25
Протокол № 2   (pdf - 1,91MB) - 01 окт 2020 14:25
Протокол № 3   (pdf - 886,00KB) - 01 окт 2020 14:25
Доклад   (pdf - 2,86MB) - 01 окт 2020 14:26
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 827,00KB) - 01 окт 2020 14:26
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 681,00KB) - 13 май 2021 10:37
Рамково споразумение   (pdf - 3,28MB) - 13 май 2021 10:37

 13 май 2021 | 10:37