МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-032-ОП-32 „Доставка на полицейски униформи – якета летни с хастар“

15 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0032

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 23.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929823052


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.06.2020 г.


Документация
   Техническа спецификация
   ЕЕДОП

 17 юни 2020 | 11:14