МВР

Дирекция "УССД"

 

10-02-2020-006-ОП-6 „Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със съдържание на сяра до 0,1%“

10 фев 2020


Линк АОП - 02851-2020-0007

Решение за откриване на процедура
Техническа спецификация
Служебна бележка

Обявление за възложена поръчка
Договор 


 09 март 2020 | 13:16